24.10.2016

Středisko meteorologických výstrah

Česká republika - Všechny výstrahy

Pondělí 24.10.2016
Zde vidíte výstražnou situaci pro Pondělí 24.10.2016. Zvolili jste si následující druh výstrahy
Stupeň nebezpečí

Zde vidíte výstražnou situaci pro Pondělí 24.10.2016.
Zvolili jste si následující druh výstrahy "Všechny výstrahy".
(Poslední aktualizace: 24.10.2016 16:10 hodin)