23.09.2017

Středisko meteorologických výstrah

Česká republika - Všechny výstrahy

Sobota 23.09.2017
Zde vidíte výstražnou situaci pro Sobotu 23.09.2017. Zvolili jste si následující druh výstrahy
Stupeň nebezpečí

Zde vidíte výstražnou situaci pro Sobotu 23.09.2017.
Zvolili jste si následující druh výstrahy "Všechny výstrahy".
(Poslední aktualizace: 23.09.2017 23:30 hodin)